Kripos drukner i barneporno-saker. Nordmenn skyr ingenting i jakten på barneporno, Kripos ser bare berget av overgrepssaker bli større og større – uten mulighet til å få avdekket alle saker. 

Lest? Ikke alle hemmeligheter skal holdes …

For det er nemlig en sammenheng mellom nedlasterne, og de som forgriper seg på uskyldige ofre. Det være seg andres barn, egne barn, søsken eller andre slektninger. Kripos drukner i barneporno-saker

I følge straffeloven § 204 a kan man straffes med bøter og fengsel i inntil 3 år hvis man “planmessig gjør seg kjent med seksuell fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn”.

UNG.no

Kripos slår nå alarm, fordi det er ikke politiet alene som har ansvaret for å få slutt på galskapen, her må alle samfunnskrefter, lærere, rektorer, leger, sykepleiere, barnehageansatte, trenere, ledere og foreldre, virkelig ta grep. Ett voldtatt og misbrukt barn – er ett barn for mye.

Kripos drukner i barneporno-saker.

Kripos drukner i barneporno-saker

Eller har du noen barn til overs, og som du kan avse til nærmeste pedofile overgriper? Ser du for deg barn du kjenner, kanskje din egen datter, eller en elev i din klasse – som blir funnet på overgrepsbilder hos Kripos? En mor eller far i din omgangskrets, kan rent teoretisk også være en av overgriperne.

Lest? Mor – overgriperen!

Tusenvis av nordmenn, kvinner som menn, fra fjern og nær og i alle aldersgrupper, uavhengig av yrke – er blant de som bruker tiden sin på å laste ned ulovlig overgrepsmateriale. Det kan være hvem som helst. Problemet for Kripos, er at omfanget eskalerer, hele tiden. Dessverre. Kripos drukner i barneporno-saker, og du bør sørge for å ta tak ved mistanke rundt deg i ditt miljø.

Ifølge Kripos, er bruker av barneporno, helt vanlige folk, som lærere, rørleggere, fedre, mødre, prester og politi. Ergo kan det være noen i din omgangskrets, til og med i din egen familie – som er bruker av ulovlig nettbruk, som barneporno.

Vanlige folk

Ifølge TV2.no er det nær 300 straffesaker, som rulles opp i disse dager. Og dette er bare det antallet som politiet har rukket å etterforske. Alle de andre som står på vent, og som ikke vet at politiet har de  i kikkerten – går noen urolige uker i møte. Politiet vet hvem de er og hvilke nettsider som blir lastet ned.

Bilder og filmer av svært grov karakter, der barn helt ned til spedbarn blir misbrukt på verst tenkelig måte. Er det altså norske kvinner og menn, som laster ned til sin PC. Lærere, leger, politi, rørleggere, advokater, mødre fedre, bestefedre – mennesker fra alle samfunnslag har denne geskjeftigelsen.

Selv hardbarket politifolk, med flere års erfaring, som gjør en hederlig og fornuftig, men akk så krevende jobb rundt tema overgrep. Kjenner på ubehaget og må stålsette seg – når de verste bildene ruller over skjermen.

Man kan ikke annet enn å håpe at overgriperne som blir fengslet eller lov og dom, får sin velfortjente straff i fengslet – blant andre innsatte.

Kilde: TV2.no

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Norsk sjokolade og Cola på nett fra Sverige!

Norsk sjokolade og Cola på nett fra Sverige! Regjeringens sukkeravgift ser ut til å være blant de største tabbene i...

Lukk