– Regjeringen har lenge kjempet hardt for å kunne beholde forbudet mot alkoholreklame på TV i Norge. Den har derfor ennå ikke tatt inn EU-direktivet om audiovisuelle tjenester, det såkalte TV-direktivet. Direktivet innebærer blant annet at alkoholreklame kan vises på TV i Norge dersom sendingene kommer fra utlandet.

Kanskje kan norske tv-kanaler stasjonert i utlandet innen kort tid kunne sende reklame for øl, vin og sprit.

Når direktivet blir innført blir det opp til hvert enkelt tv-selskap som sender fra utlandet om de vil sende alkoholreklame på norsk tv eller ikke.

Alkoholprodusenter kjøpte reklame for nærmere 400 millioner kroner på svensk tv i fjor, og alkoholreklame kan bli en gullgruve for norske tv-kanaler.

På hoteller i Sverige og Danmark, og overalt på stranda eller langs bryggepromenadene i syden ser vi reklame for både det ene og det andre med alkohol. Lar vi oss påvirke? Utvilsomt. All reklame, og spesielt TV- reklame påvirker oss.

Alkohol har blitt produsert og konsumert i mange tusen år i Norge. Kunnskapen om skader ved misbruk har aldri vært større, det bør være grunn til å kunne tåle reklame for alkohol i Norge.

Det har vært salg av øl, drinker og andre alkoholholdig varer i mange år i Norge, uten at det har vært reklamert for det. Nå kan det åpnes for massiv reklame over alt. Det er dyre varer med stor avanse, som gir stor inntjening for butikker, restauranter og polutsalg.

Men har vi ikke klart oss godt uten denne reklamen, og er den ønsket?

Bortsett fra de som kan tjene mere penger på det selvsagt.

 

 

Foto: Lars Plougmann

– Innen idretten så har alkoholreklame vært et hett tema i flere sesonger, og blant andre Brann måtte fjerne en logo fra en leskedrikk produsent fra sine drakter, og Liverpool måtte bruke helt nøytrale drakter da de gjestet Norge med sin tidligere øl-reklame og hovedsponsor på fronten av draktene.

Regjeringen skal nå vurdere hva den skal gjøre videre. Men det er trolig uaktuelt å sette hardt mot hardt og si nei til å ta inn direktivet. Særlig etter den historiske varslingen av en reservasjon mot postdirektivet.

Arbeiderpartiet ikke vil legge ned veto mot EUs såkalte tv-direktiv, som Norge inntil nå har hatt fritak fra. Dermed kan det være fritt fram for utenlands stasjonerte TV kanaler å pøse på med reklame vi ikke har sett i Norge på 36 år.

 

Kommer du til å slå av TV hver gang det kommer reklame av, øl, sprit eller Tom Collins og andre longdrinks?

 

 

Vargas

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Toppen av frekkhet-saksøker egne gisler

  En septemberdag i 2009 i Topeka i Kansas- USA banker det på døren hjemme hos ekteparet Jared og Lindsay...

Trond Giske vis ansvar- makt forplikter!

  - De skattemessige forholdene ved næringsvirksomhet i Norge er gjennomregulert med lover og regler, og nøye kontrollert av myndighetene....

Lukk