Dessverre er det et økende press på arbeidstakere på norske arbeidsplasser, der overordnede bruker ufine metoder. Kvinner er oftest ofre i slike saker, der mannlige ledere eller sjefer trakasserer ansatte med fysisk eller psykisk vold. 

Ofte kan det få store konsekvenser for den som tør å varsle ledelsen om de faktiske forholdene, derfor velger mange å holde kjeft.

Hos den norske tekniske entrepenør-bedriften Caverion, er det nulltoleranse for mobbing, folk har mistet jobben for trakassering. En foregangsbedrift i Norge. Ingen arbeidsgivere bør ha rom for at ansatte skal mistrives i sitt daglige virke, forårsaket av ledere eller kolleger.

bloggtroll

Mobbing og trakassering er ikke greit. Et sort hull i det norske arbeidslivet som sjeldent eller aldri blir omtalt. Så mange som 25% av unge ansatte i hotell og restaurant-bransjen, påstår å ha opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen. For unge menn er andelen 2%. Hva blir gjort for disse mobbeofrene? Er de skyld i dette selv?

Seriøse arbeidsgivere er tjent med å ha gode ledere som tar alle ansatte på alvor. De aller fleste bedrifter, uansett størrelse og omsetning, har større inntjening og bedre økonomiske resultater, med ansatte som trives. Hver dag på jobben.

En ansatt som kvier seg for å gå på jobb, bør ta kontakt med ansatte man stoler på, ledelsen, eller fastlegen. Spesielt om årsaken er trakassering, mobbing eller seksuelle fornærmelser. En uskyldig fleip kan oppfattes trakasserende, man skal vokte sine ord med omhu, når man omtaler kollegaer man ikke kjenner godt.

En fjær kan bli til en farm med høns på et øyeblikk, om man er uvøren i sin framferd. Nettopp derfor bør man alltid ta slike problemer innad, før man går til ledelsen. Føler man derimot å bli bevisst mobbet eller trakassert, bør man ta grep for å få slutt på problemet.

Trakassering, mobbing, makt-arrogoanse, mannssjåvinisme og hersketeknikker fra menn til kvinner, foregår daglig. Over alt. Dessverre er det svært ofte, nesten umulig å gjøre noe med mobberen. I nesten alle større og mindre bedrifter i Norge, sitter det en god del kvinner og helt sikkert noen menn, med klump i magen. Mørketallene er store, konsekvensene for å si fra er for risikofylt. Dessverre.

Et tankekors for mange unge kvinnelige studenter som snart skal ut i arbeidslivet. Tenk ut en plan, om det lar seg gjøre å forberede seg på trakassering, for hvordan du skal takle makt-arrogansen når du står ovenfor den.

Årsaken til mobbing og trakassering av forskjellig karakter kan være så mangt.

Man kan føle sin egen stilling og posisjon truet, man kan føle seg overlegen i form av sin stilling og tror derfor man kan forgripe seg fysisk eller mentalt, på andre og ny-ansatte i bedriften. Noen har behov for å markere sitt “revir” gjennom å gi mindre interresante eller krevende oppgaver til en underordnet, uten at dette blir synlig for ledelsen.

Vårt beste tips for alle som opplever å bli usaklig eller dårlig behandlet på sin arbeidsplass. Ta grep, flagg problemet og gå til toppledelsen om nødvendig. I ytterste konsekvens, er det du som lider i det stille, for lenge – om du lar mobberne gå fri.

Arbeidstakerorganisasjonene er der for å hjelpe de aller fleste, men da er det viktig at mer enn 50% av de ansatte er organiserte.

 

Kilde: Forskning.no

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Rema taper terreng til KIWI – priskrig ventes!

Rema og KIWI eierne sloss om å være Norges billigste matvarekjeder. Faktum er at på tross av å være billigere...

Lukk