Brutal vold i nære relasjoner! Det skjer i hjemmet, og det skjer i vennekretsen av fosterforeldre og man kan oppleve det som blindvold på gata. Norge får et hardere samfunn der brutal vold er en del av utviklingen.

Dessverre er det de svakeste, barna det ofte går ut over, og det starter dessverre i nære relasjoner.

Bekymringsmeldinger til barnevernet øker kraftig og nær doblet seg på ti år. Du kjenner noen barn uten å vite at disse etter stor sannsynlighet blir slått, mishandlet eller lider i hjemme pga foreldrenes omsorgssvikt.

Alle barn har krav på et trygt og sikkert hjem der de får den omsorgen de fortjener.  

Dessverre så blir det verre og verre for flere og flere barn i Norge. Eller så har tallene være større, det er bare flere tilfeller som blir avdekket nå enn tidligere.

Brutal vold i nære relasjoner!

Brutal vold i nære relasjoner!

Barn og unge er lojale mot sine foreldre, den vil ikke gjøre noe som kan få foreldrene fjernet fra hjemme, derfor sier de fleste ingenting om vold, mishandling eller omsorgssvikt i hjemmet.

– I 2012 mottok barnevernet over 49.000 bekymringsmeldinger om barn som utsettes for omsorgssvikt, fyll eller mishandling i hjemmet. Også mor kan i mange tilfeller være et av ofrene sammen med barna.

§ 283. Grov mishandling i nære relasjoner

Grov mishandling i nære relasjoner straffes med fengsel inntil 15 år. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge betydelig skade eller død, og for øvrig
a) dens varighet,
b) om den er utført på en særlig smertefull måte, eller har hatt til følge betydelig smerte, eller
c) om den er begått mot en forsvarsløs person.

Lovdata

I noen tilfeller er det mor som slår barna, og i enda færre tilfeller er det mor som slår både far og barn. Veldig ofte er det far som står for volden i hjemmet.

Du ser det for deg. De skrekkslagne barneøynene, holder pusten for å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet, barnet vil beskytte seg selv og sin mor.

Far løfter armen og slår mor med knyttneven av full kraft mitt i ansiktet så blodet pipler fra de fleste kropps-åpninger. Ikke bare en gang, men helt til det blir stille.

Årsaken til misbruk, overgrep og omsorgssvikt kan være mange. Barn er lojale til det siste mot sine foreldre, men du kan se det på noen barn som ikke har det bra.

Adferdsendringer, holder seg for seg selv. få venner, inneslutta og drøyer i det lengste før man går helt hjem, er tydelige tegn på at noe ikke stemmer. Vis omsorg for alle barn, uansett nasjonalitet, vis at du bryr deg.

Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. 

Alarmtelefonen for barn og unge på telefonnummer 116 111.

Telefontjenesten holder åpent når barnevernstjenesten sine kontorer er stengt. Barn som trenger hjelp kan ringe alle dager mellom kl. 15.00 og 08.00. I helgene er telefonen åpen hele dagen.

«For barnas beste- må du tørre å tenke det verste.»

Vold i hjemmet må få konsekvenser for overgriperen, derfor bør du som er vitne til vold eller som opplever volden på kroppen, vite hvem du skal ta kontakt med for å få hjelp.

Å yte vold mot barn og unge er forbudt ved lov, og man kan risikere en lengre fengselstraff – hvis man blir dømt skyldig.

UNG.no gir deg gode råd.

Foto: Flickr/  NLTAL

Kilde: Lovdata.no

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Skolemassakre på en norsk skole- Usannsynlig?

Skolemassakre på en norsk skole- Usannsynlig? Ja det er usannsynlig, men kan det skje i Finland, i Storbritannia og i...

Lukk