Alle barn har rett til å vokse opp uten noen form for vold og overgrep. Det er slått fast i FNs konvensjon om barns rettigheter, artikkel 19 og er en del av norsk lov.

– Hjemmet skal være trygt og et godt sted for barn og vokse opp. Der skal de få omsorg, støtte og trygghet slik at de kan utvikle seg til sitt fulle potensiale sammen med mennesker som oppriktig bryr seg. For de fleste barn i Norge er det slik, men noen barn utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt der de skulle føle seg aller tryggest.

– Vold og overgrep mot barn kan få alvorlige konsekvenser for barnets vekst, utvikling, helse og livskvalitet. Derfor er det av stor betydning for det enkelte barn at volden de utsettes for opphører og at barnet og familien får den hjelpen de trenger. Barn som utsettes for vold fra sin nærmeste lever ofte i en vedvarende konflikt, som hemmer livets livsutfoldelse.

– Heldigvis er det mange gode krefter som jobber for at norske barn skal ha det best mulig, både i hjemmet, på skolen, på SFO, på skoleveien og i fritiden. Norge er et av få land i verden som har en politiker som bare jobber med barns rettigheter, et så kalt barneombud, akkurat nå er det lege Anne Lindboe som har denne viktige jobben.

Hennes hovedansvar er altså å sørge for at barn og ungdoms rettigheter blir fulgt og at de unges meninger blir hørt og respektert.

Nå jobbes det ellers svært godt i flere stiftelser som ønsker å jobbe hardt og konstruktivt for at barn som har opplevd seksuelle-overgrep, skal vite hvordan de skal søke råd og hjelp hos voksne de kan stole på, og i tillegg drive forebyggende arbeid for at overgrep skal skje igjen.

–  I Trondheim er det etablert et samarbeid mellom Støtteforeningen mot incest og seksuelle overgrep (SMISO), Lions-klubbene i byen, undervisningsopplegget «Vold og seksuelle overgrep mot barn», utviklet av «Det er mitt valg», og Trondheim kommune.

Utgangspunktet for prosjektet er en handlingsplan for Kommunen som har startet et pilotprosjekt som omhandler fire skoler. Disse skal få den nødvendige opplæring rundt dette meget vanskelige, men svært viktige tema, forebyggende arbeid om vold og seksuelle-overgrep.

– Voksne har plikt til å bry seg, vi er forpliktet til å fortelle om mistanken du kan oppleve i ditt nabolag, du må våge å tro det verste, for barnets beste. Dessverre skjer det med barn i ditt nabolag, kanskje i din omgangskrets. Bare ved å belyse problemet kan vi få hjulpet barn som opplever vold og seksuelle-overgrep.

Samarbeidsprosjektet i Trondheim ble behørig belyst i Norges største radiokanal NRK P1 nylig.

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne!

Våre barn fortjener å sove trygt i sin egen seng med lojale voksne som bryr seg og som sier god natt; hver kveld, barna er vår alles framtid- vis at du bryr deg!

 

Kilde og Foto: Lions.no

Vargas

Translate »

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Du betaler mer enn du må hos bank- og forsikringsselskap

De fleste nordmenn som har hus og bil har en eller flere forsikringer, de fleste har også lån på bil...

Blir dette din siste vår?

Du tenker kanskje ikke over hvor skjørt livet er? Tenker du noen ganger over konsekvensene av dine egne handlinger, og...

Lukk