Pedofili. Hva er det? Det i seg selv er nemlig ikke straffbart. Men, i det øyeblikket en person med en slik legning forgriper seg, er det åpenbart straffbart. Vedkommende vil få et svært lite hyggelig fengselsopphold. 

(Les mer om Pedofili på Wikipedia.org)

Fordi det er disse fangene som soner i norske fengsel som er absolutt sist på enhver rangordning blant de innsatte. Vi kjenner ikke til så detaljerte beskrivelser av hva som skiller et normalt menneske og den som tenner seksuelt på barn. Heldigvis. Det er et av vår tids største tabuer, vi liker ikke å snakke om det, fordi det er det aller verste vi selv kan tenke oss våre barn utsettes for. Naturligvis.

Fra tid til annen dukker det dessverre opp triste og urovekkende brutale saker, nær vår egen trygge havn. Slik som nå i Bergen.

Det er skremmende, rystende uforståelig og smertefullt for alle normale mennesker som ikke vil annet enn å beskytte sine barn mot nettopp slike utskudd. Som er villig til å ødelegge et barns liv ved å forgripe seg på dem. Og de aller fleste stiller seg det samme spørsmålet.

Hvordan i helvete kan det skje?

At en mannsperson kan få fri tilgang til barn? Først gjennom idrettslag, så gjennom to forskjellige barnehager? Det mest skremmende med det hele, bortsett fra den torturen han har påført små uskyldige barn, helt ned i fire års alder – er påstanden fra de som jobbet med ham. De ville aldri trodd noe slikt om vedkommende. Aldri.

En falsk barne-torturist, en pedofil faen med et dobbelt liv som ingen kunne forutse, søkte jobb der barna var lett tilgjengelige og utnyttet flere av disse, til fulle.

Pedofili – Overgrep mot fem barn i to barnehager i Bergen.

I avhør med politiet, har 30-åringen som er født og oppvokst på Østlandet, men jobbet og bor i Bergen – lagt alle kort på bordet og innrømmet overgrep mot fire andre barn. Foruten 4-åringen som i fortrolighet fortalte sine foreldre om overgrepene mannen påførte ham.

Ser du for deg når en gutt på fire år skal fortelle om mannen som jobbet i barnehagen, og om hva han gjorde?

 • § 301. Grov voldtekt av barn under 14 år

  Grov voldtekt av barn under 14 år straffes med fengsel inntil 21 år. Det samme gjelder dersom den skyldige tidligere er straffet for handlinger som nevnt i §§ 291, 294 eller 299.

  Ved avgjørelsen av om voldtekten er grov skal det særlig legges vekt på

  a) om den er begått av flere i fellesskap,

  b) om den er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte,

  c) den fornærmedes alder på handlingstidspunktet,

  d) om det har skjedd gjentatte overgrep, eller

  e) om den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse. Seksuelt overførbar sykdom regnes alltid som betydelig skade på kropp eller helse etter denne paragrafen.

Det viktigste spørsmålet som faller seg naturlig å spørre etter en slik graverende nyhet. Hvordan unngå at det kan skje med andre uskyldige og forsvarsløse gutter og jenter – et annet sted i Norge. For du mor eller far som leser dette, har vel ingen barn til overs, i barnehage, på skole eller i idrettsmiljøet til de pedofile?

Er vi ikke hjertens enige om at slike mennesker vil vi ikke ha i omgang med våre barn? Da må vi si høyt, tydelig og rungende forsvinn, til de som måtte være interessert i ditt eller mitt barn på den måten.

Pedofili er et ord man sjeldent velger å snakke om fordi det er forbundet med tabubelagte temaer. Dessverre er det sannsynlig at det finnes svært høye mørketall, fordi pedofile som ikke blir tatt for å bryte loven – lever ikke ut sin legning, men legger bånd på seg selv.

Hjerteskjærende og nesten umulig å forstå. Svært vanskelig å skrive om. Barn bør få lov til å være barn, og slippe å være bekymret for at de som sees på som trygge omsorgspersoner, faktisk kan være den som ødelegger livet deres for alltid.

En slik sak ødelegger for alle de voksne menn, som allerede jobber med mindre barn, det være seg i skole, SFO, barnehage eller gjennom lek og idrett. Derfor bør tema på banen, for å minske mistanken og man slipper unødig snakk.

30-åringen som er siktet i denne omtalte saken, sitter isolert i fire uker med brev- og besøks forbud. Saken er ventet å få stor medieoppmerksomhet på grunn av alvorlighetsgrad. Den tidligere barnehageansatte vil etter all sannsynlighet få lovens strengeste straff som er 21 års forvaring.

Selvsagt vil Vargas12.com henge vedkommende ut med navn og bilde så snart vi får dette tilgjengelig.

Kilde: NRK.no

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Russen drikker og puler på seg sykdom – er det verdt det?

Russen drikker og puler på seg sykdom - er det verdt det? Fra slutten av april til 18. mai, så...

Lukk