Bare tid før noen blir drept av idiot på elsparkesykkel i Norge. I juni måned ble i følge VG, 14 mennesker i snitt skadet av eller på sparkesykkel. Sparkesykkel-helvete er størst i Oslo, der en hel haug med useriøse og helt sikkert noen seriøse aktører, forsøker å tjene penger på at folk har det travelt.

Elsparkesykkel

En elsparkesykkel kan bli en dødsfelle for en eller annen fordi kjøretøyet kan komme opp i 20 – 30 km/t, de tyngste modellene veier fra 18 – 24 kg og mange kjører på fortauet hvor gående ferdes. Stadig oftere smeller det.

Lest denne? Påvirket av permanent hjemmekontor?

En elsparkesykkel består av elmotor (batteri), stå-plate, styre med håndtak og to eller fire mindre hjul, ofte kalt kickbike eller stå-brett. Årsaken til så mange skader på elsparkesykkel kommer av uvettig bruk av føreren som ikke forstår risikoen. Bare tid før noen blir drept av idiot på elsparkesykkel grunnet feil bruk.

Det ble i Oslo registrert 764 ulykker i 2019 og 1331 ulykker i 2020 som følge av bruken av elsparkesykler. Til og med juni i år er det registrert 856. 421 elsparkesykkler.

VG.no

Når man får så stor fart på elsparkesykkelen blir det umulig å bremse eller stoppe når hindringer, les: andre mennesker, kommer i veien. I Oslo nærmer antallet sparkesykler seg én per innbygger, et tall som er latterlig høyt.

Bare tid før noen blir drept av idiot på elsparkesykkel

Ulykkene skjer i helgene og på natten. Da er det ingen stor overraskelse at i flere av de alvorligste hendelsene hvor brukeren har vært påvirket av alkohol. Å beregne bremselengden med én hånd på rattet, mobilen i den andre, på våt asfalt – med 3 i promille må være vanskelig. Da kan det ofte gå galt.

Sparkesykkel

Når alkoholen går inn, går vettet ut. Selvsagt blir man straffet som i trafikken når man havner i en ulykke på elsparkesykkel. En person har mistet førerkortet grunnet uforsvarlig bruk av elsparkesykkel. I München mistet 254 personer lappen på bil i 2019, grunnet for høy promille.

En elsparkesykkel vil før eller siden ta liv i Norge. Det er det liten tvil om når man ser skadeomfanget som er i Oslo denne sommeren. En sparkesykkel uten batteri, altså den tradisjonelle som vist på bildet, kan være farlig nok. Fordi man kan få så stor fart at man mister kontrollen.

Bare tid før noen blir drept av idiot på elsparkesykkel – og det kan være deg eller noen du kjenner.

Oslo Universitetssykehus ser skadene på nært hold fra de som er rammet på- eller av en elsparkesykkel. Ledelsen ved sykehuset oppfordrer på det sterkeste at myndighetene setter en begrensing på bruken av dette livsfarlige framkomstmidlet, ved å forby bruk nattestid.

Når du kjører elsparkesykkel skal du følge trafikkreglene for syklister. Det er anbefalt at du bruker hjelm. Du kan i utgangspunktet kjøre i veien og i sykkelfelt så lenge du kjører med kjøreretningen og følger skiltingen

Statens Vegvesen

Alvorlige ulykker

Bare tid før noen blir drept av idiot på elsparkesykkel, det være seg barn, foreldre med barnevogn eller eldre som ikke kan bevege seg raskt nok, når idiotene kommer. Gustav (2) ble kjøpet rett ned i en gågate i Bergen. Mens Influenser Suzanne Aabel (40) fikk skinneleggen slått tvert av i en ulykke på elsparkesykkel i Oslo.

Alvorlig ulykker inntreffer altså daglig i hovedstaden denne sommeren, nå slår sykehusene alarm. Bare tid før noen blir drept av idiot på elsparkesykkel i de største byene der trafikken er størst.

Det er grundige og egentlig enkle lover, og regler man skal forholde seg til i trafikken. Også for for alle som fører en elsparkesykkel, uansett hvor man ferdes. Da skal man vise aktsomhet til andre, både til kjørende og de gående.

En lovendring kan faktisk berge liv, men må komme raskt i så fall. Oslo er nå full av fulle idioter på elsparkesykkel, som tror de kan manøvere en 22 kilo tung metallplate med hjul og styre, gjennom gatene. Det viser seg at det gjør de altså ikke – mange av dem.

Vargas

Pin It on Pinterest