Er kvinnen mannens redning? Er det sant at menn tar seg kraftig sammen den dagen han gifter seg og stifter familie? Stemmer det virkelig at single menn, lever kortere enn gifte, fordi de lever hardere?

Forskning viser at menn klarer seg dårligere uten sin mor og uten en ektefelle. Til alle som tror at mannen er det sterke kjønn – glem det! Studier viser at menn vinner 7 år i levetid, om han er gift. Det forteller oss at single menn som lever alene over tid, ikke vet å passe sin egen kropp og helse. Et skremmende resultat. Er kvinnen mannens redning?

Akkurat nå, midt i fellesferien, er det faktisk skjebnetid for mannen.

Vi vet av erfaring fra tidligere år at ekteskapet slår sprekker i løpet av sommeren, det er ofte kvinnen som ber om skilsmisse, men ikke alltid. Ekteskapsrådgivere hos BUFDIR, har aldri mer å gjøre enn rett etter sommeren.

Foreldreansvar

Par står i kø for å forsøke å berge stumpene, ofte er det ingen vei tilbake, hun tar med seg barna og flytter ut. Noen ganger deler de foreldreansvaret. I korte trekk går det greit med kvinnen, men mindre bra med mannen. Hvorfor det?

Vellykkede forhold eller ekteskap, som klarer seg gjennom sommeren, berger i realiteten livet til mannen, fordi han klarer seg så dårlig alene, ikke alle, men svært mange.

Kvinnen er ikke bare det sterke kjønn i relasjonen, mann og kvinne, kvinnen er mannens redning – om forholdet varer over tid.

Er kvinnen mannens redning?

Er kvinnen mannens redning?

Hvorfor vet ikke vi, det kan sikkert forskerne forske og svare på. Vi tror at dette har med selvstendighet og gjøre. Mannen tar ofte bruddet mye tyngre enn kvinnen, som ofte lykkes med å komme seg videre. Menn som ikke lykkes med å finne seg en partner, forblir ugift og barnløs, dør ofte tidligere enn gjennomsnittet.

Barnløse kvinner mer lykkelige

Barnløse kvinner – mer lykkelig enn gifte kvinner med barn. For noen er dette overraskende lesning, fordi mange foreldre aldri kunne ha levd uten sine verdifulle avkom. Men i en omfattende undersøkelse framkommer dette svaret at barnløse kvinner lever lengre, og er mer lykkelige enn mødre.

Vargas12.com

Den moderne kvinnen, enten hun er lesbisk, bifil eller hetero, bryr seg ‘kun’ om menn for å få barn. Hun ser på potensielle partnere som kilden til å bli mor, men hun kan i noen tilfeller finne seg en mann å elske over tid i et ekteskap. Men antallet kvinner som velger å bo alene, eller eksperimentere med alternative forhold, blir flere.

Polygami

Polygami er ikke vanlig i Norge, men les deg opp på tema, det er den veien det går for stadig flere. Vi velger å ønske oss flere partnere, gjerne samtidig. At kvinner klarer seg bedre som singel, barnløs og som skilt, tyder på at kvinner er mer stabil og kanskje har en bedre psykisk helse, eller tåler påkjenninger bedre enn de fleste menn.

Flest menn dør i trafikken, flest menn tar selvmord, flest menn sliter med angst og depresjon etter samlivsbrudd og menn lever kortere enn kvinner. Menn som lever i et vellykket forhold, med eller uten barn og har en kvinne ved sin side, klarer seg betydelig bedre enn enslige, barnløse menn.

Mange menn har problemer med å søke hjelp fordi bare tanken på å trenge psykologisk hjelp, gir dem enda dårligere selvfølelse og en følelse av å være enda mer hjelpeløs.

VI.no

Når vi ser hvor store forskjeller det er på unge gutter i skolen, sammenlignet med jenter, bør vi allerede nå sette fokus på gutter som skoletapere. De har i snitt dårligere språkforståelse, dårligere lese- og skriveferdigheter og dårligere karakterer på ungdomsskole og videregående.

Kvinner i lerstillinger

Paradokset er antallet kvinner i ledende stillinger i Norge.

Hvorfor det er så få kvinner som innehar viktige styreverv og direktørstillinger er uforståelig av flere grunner. Kvinner burde ha fått muligheten til å konkurrere med menn – på alle plan i alle typer toppjobber i Norge, og dermed gjort nasjonen rikere på mangfold, verdisyn og ikke minst penger.

Er kvinnen mannens redning?

Rektor ved Universitetet i Oslo kom i mars 2014 med en bekymringsmelding: Kun 35 prosent av alle som tok avsluttende eksamen i 2013, var menn, og mer enn tre av fire nyutdannede leger, psykologer og tannleger var kvinner. Dette er en ubalanse som peker på noen alvorlige problemer i vårt skolesystem. 

VG.no

Kvinnen er mannens redning, mest i privatlivet, men også som kollega.

Vi ser resultater av menn som lar seg påvirke på jobb. I langt større grad enn kvinner, særlig i kvinnedominerte sektorer. Her har menn dobbelt så stor sjanse for å bli skilt, som menn som jobber i mannsdominerte sektorer. Kvinner påvirker altså menn i alle deler av samfunnet.

Metoo-kampanjen

Kvinner føder barna, tar seg av barna når de er små, de tar ofte ansvaret i hjemme, kanskje også for økonomien, de holder orden på hus og hage, de er ofte i full jobb og sørger for at familien får middag hver dag, og at ektemannen går til legen ved behov.

Likestillingen har kommet et stykke, men det faktum at menn ikke klarer seg særlig bra uten kvinnen – bør snart få et langt større fokus.

Metoo-kampanjen, kvinneundertrykkelse, mobbing av lesbiske og tortur av kvinner som sees på som annenrangs mennesker i flere deler av verden, beviser at vi har en svært lang vei å gå til et likestilt samfunn.

Kvinner trenger sterke, kloke og solide menn, som heier kvinnen opp og fram.

Ikke bare privat, men også i ledende og viktige stillinger over hele landet. Det er faen meg på tide at kvinnen blir likestilt mannen.

Øyvind Teige for

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Gullsnutten – slik stemmer du på the FML Show!

Gullsnutten – slik stemmer du på the FML Show! Som de fleste vet, er det visuelle levende bilder som er...

Lukk