God grunn til å grue deg til å bli gammel, fordi du ikke kommer til å få den kjærligheten og omsorgen du sårt vil trenge. Kanskje blir du både slått og sparket, lugget og kløpet.

Ja, til og med spyttet på av de ansatte på sykehjemmet du havner på.

Heldigvis gjelder ikke dette alle steder i landet. Svært mange har gode omsorgspersoner på alders og sykehjemmene rundt om i landet. Noen steder i hovedstaden, serverer de til og med vin til beboerne.

Lest? Drikker dine aldrende foreldre for mye?

Alle som snart skal dø, bør få drikke vin, så ofte de vil, når de selv vil.

Ikke greit

Vold og overgrep mot eldre personer er et alvorlig problem i samfunnet. Ofte er det også et usynlig problem. Er du utsatt for vold, eller kjenner du eldre som blir utsatt for vold? Kontakt hjelpeapparatet for å få hjelp og støtte.

Politiet.no

Ingen bør frykte å bli gammel, det er helt innlysende, men samfunnet er i endring, som gjør syke, svake og eldre til en utsatt gruppe. En gruppe som selv ikke kan forsvare seg selv – når angrepet kommer fra mennesker som er ansatt for å gi omsorg og pleie. Det er selvsagt ikke greit, at gamle mennesker skal frykte de som tvert i mot skal passe på dem, både dag og natt.

God grunn til å grue deg til å bli gammel
Foto: Sabine van Erp Pixabay

God grunn til å grue deg til å bli gammel

Vold og overgrep mot eldre kan ta mange former, og dette innebærer fysiske, psykiske, økonomiske og seksuelle overgrep eller forsømmelser. Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) har 1 av 6 hjemmeboende eldre over 60 år opplevd en eller flere typer overgrep, og at forekomsten i sykehjem er enda høyere. Så mye som 2 av 3 ansatte rapporterer at de har begått vold, overgrep eller forsømmelser. 

NTNU.no

“Nei, dette skjer ikke hos oss, nei, vi opplever ikke at våre beboere frykter vold.” Slik er ordlyden fra en rekke bestyrere rundt om i landet.

Sannheten, folkens er en helt annen. Det skjer ikke over alt, men problemet er stort nok til at det må belyses. Derfor sakl du ta en sjekk, hos dine eldre, om de føler seg trygge på den institusjonen de bor.

Pensjonister

Å bli gammel og kanskje syk eller sykelig, kan være vanskelig nok, om ikke livets siste fase også skal ha med seg en stor dose frykt i tillegg. Alle eldre, enten de bor hjemme eller på institusjon, fortjener å ha det best mulig og føle seg verdsatt og trygg der de bor.

Vi er pensjonister i mer enn 20 år mange av oss. Da er det viktig å ha helsen i behold. Det har svært mange eldre, heldigvis. Du visste det kanskje ikke, men de friske og spreke pensjonistene, som bor sammen i egen bolig, er god de som har mest sex.

Lest? Når ble det lavstatus og tørke eldre i rumpa?

Det er viktig å holde seg inne med de gamle. De kan være kloke, snille og besitter enorm kunnskap de bør dele med yngre som ønsker å lytte til historier fra en svunnen tid. Når vi vet hvilken endringer som har skjedd i Norge de siste femti år, kan det være mye å lære.

Er du en av de som går i store omveier når du ser en gammel krok bør du begynne å tenke nytt. De gamle, som i dag sitter på alders- og sykehjem rundt om i landet, de bygde dette landet, de bygde velferdsstaten som vi kjenner den i dag. 

Bent Høie

Verdens beste land å bo i per 2018, om man er over 65 år. Norge er ikke så aller verst for alle oss under pensjonist alder heller, faktisk. Dessverre er det historier som dette, om vold mot eldre i institusjoner, som avdekker at alt ikke er som det skal i helsevesenet.

Politikerne vår er ansvarlige for hvordan de eldre har det på gamlehjemmet, helseminister Bent Høie, er kanskje den ministeren som sitter på lånt tid, har ikke han blitt avslørt ofte nok nå? Hvor utfordringene i helsevesenet, vokser over hodet på ham uten at han løfter en finger?

Kjenner du til eldre som blir utsatt for vold, enten det er på institusjon eller i hjemmet, har du en plikt til å melde ifra til nærmeste politimyndighet.

Ring 02800 og du får snakke med politiet, er du i umiddelbar akutt fare, ring 112.

Kilde: Politiet

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Arbeidssky?

Arbeidssky? Tåler du å jobbe? Eller er du av den typen som forsøkte deg med sommerjobb i jordbæråkeren, men gikk...

Lukk