Innvandring – barnebrud på 10 år, har sex med sin mann – ok? Er det ok, og klarer du å forstå at det er slik i andre kulturer? Innvandrere og flyktninger som kommer til Norge, har med seg barn som de, med loven i hånd, har giftet seg med.

Ikke norsk lov riktig nok. Men helt lovlig i landet de kom fra.

Klarer du å forstå at barnet på 10 -12 år heller vil være sammen med sin ektefelle, som i mange tilfeller de er tvangsgiftet med?

Lest? Ikke alle hemmeligheter skal holdes …

De lærde og politikerne krangler så busta fyker, fordi dette er en ny problemstilling for oss alle. Vi liker det ikke, fordi det er ikke naturlig for oss. At barn skal ha omgang med, tvangsgiftes med, eller ha sex og til og med få barn med voksne menn.

I Norge er det forbudt. Det sammenlignes med pedofile handlinger og er det aller verste du kan gjøre mot et barn – å forgripe deg på det.

Så hvorfor vil afghanske, syriske og afrikanske jenter på 10 – 12 år, heller være sammen med mannen hun kommer som flytning til Norge samme med, framfor å få være under det norske barnevernets beskyttelse?

Usikkerhet i et nytt land, hun kan ikke språket og blir på mange måter beskyttet, men også utnyttet og brukt, men det kan ikke være alt.

Barneekteskap og straff

Ekteskapsloven:

Ekteskapsloven i Norge (§ 1a) sier at de som gifter seg må være over 18 år. Unntak kan gis med tillatelse fra foreldre og fylkesmann, men dette gjelder ikke personer under 16 år.

Fylkesmannen kan bare gi tillatelse når det foreligger sterke grunner for å inngå ekteskap.

Et ekteskap som er inngått i utlandet, anerkjennes ikke her i riket dersom minst en av partene var norsk statsborger eller fast bosatt her i riket på vigselstidspunktet, og dersom en av partene var under 18 år (§ 18a).

Straffeloven: 

Den som inngår ekteskap med noen som er under 16 år, straffes med fengsel inntil 3 år. Den som var uvitende om at fornærmede var under 16 år, kan likevel straffes hvis han på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.

Straff kan bortfalle dersom ektefellene er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling (straffeloven paragraf 262).

Voldtekt av barn under 14 år (§ 299)

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a) har seksuell omgang med barn under 14 år,

b) får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller

c) foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år.

Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år (§ 302)

Den som har seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, straffes med fengsel inntil 6 år, hvis ikke forholdet også rammes av andre bestemmelser. På samme måte straffes den som får et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Kilde: NRK.no

Innvandring – barnebrud på 10 år, har sex med sin mann – ok?

Per Fugelli, en mentor i den norske utenriksdebatten, FRP-hateren og riks-synseren som liker å mene noe om det meste. Han sier at vi må prøve å forstå. Vi må sette oss inn i den kulturen disse menneskene kommer fra, og vi må forsøke å forstå at det de gjør er lov i landet de har forlatt.

Da må det være betimelig å spørre.

Er det ikke flyktningenes oppgave å forstå Per – de lover og regler som gjelder for det landet de kommer til? FRPs Sylvi Listhaug, Norges innvandrings- og inkluderingsminister, er fast bestemt på, at det er norsk lov som gjelder for alle, på norsk jord.

Innvandring er kommet for å bli, og hvordan vi tar i mot våre nye landsmenn, kan avgjøre hvordan flyktninger og andre lever sine live, fra nå og i årene som kommer.

Heldigvis. Kjære Per. Herlige Per, som har gjort oss klokere med alle dine bøker, vidunderlige bøker, kommentarer og sitater. Hvorfor må vi forsøke å forstå noe som er så grunnleggende feil? Noe som strider i mot alt det vi står for som nasjon, som borger, som enkelt menneske og foreldre?

Hvordan kan vi klare å vise forståelse for noe som er det aller verste man kan gjøre mot et annet menneske? Og her er det barn som slett ikke er i stand til å forstå hva det handler om. Undertrykte barn som verken er utviklet til; eller i stand til å være mor for et annet barn.

Vi kan ikke akseptere at tolv år gamle jenter blir satt barn på i flyktningemottak uten å løfte en finger. Kan den syriske mannen, flyktningen, som har tatt med seg en barnebrud fra et krigsherjet land – ha sex og ellers gjøre som han vil, kan vi risikere at vi lukker øynene for at også norske pedofile menn vil forgripe seg.

Forgripe seg og misbruke norske jenter. Rett og slett ta sjansen på å øve vold, fordi innvandrerne ikke blir stoppet.

Kjære Per.

Jeg er like lite glad i FRP som deg. Men jeg klarer ikke å forstå.

Med beste mening, at en annen kultur, et annet livssyn og en annen religion skal være nok for at vi nordmenn skal måtte akseptere – at barn blir misbrukt seksuelt i flyktningemottak. For det er det det bunner ut i. Et overgrep.

Et barn som er tvangsgiftet har ikke egne meninger og tør ikke å nekte, når ektemannen vil ha sex med henne.

Et barn bør få lov til å være nettopp det. Et barn. Som lever som andre barn, får den nødvendige utdanningen og et trygt og harmonisk liv. Uansett nasjonalitet og hudfarge.

Vi kan ikke la det skje!

Kilde NRK.no

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Wolves inn i en ny krise – ingen vil ha den tradisjonsrike klubben!

Som Arne Ball Scheie sa en gang som kommentator for NRK på Molineux: "Wolves har alt, bortsett fra et godt...

Lukk