Vår aksjeportefølje og hvorfor vi velger akkurat disse seks aksjene. Vargas12.com har brukt nedstengningen fornuftig ved å investere i aksjer via Euronext Growth, som blant annet eier Oslo Børs.

Bergenet lesetid: 8 minutter

Vi har valgt Nordnet.no som vår aksje-bank, fordi den svenskeide banken har ryddige menyer, oversiktlig innhold hvor kjøp og salg går på et øyeblikk.

Lest? Rikere enn noen gang

Aksjer på norsk

Vi er ferske i gamet, men har skrevet noen hundre artikler om privatøkonomi og føler vi har god peiling på hvorfor vi har valgt nettopp disse selskapene. Vi anbefaler dog våre lesere å være sikre i sin sak før man investerer i samme aksjer, eller om man velger å investere i fond, som er en noe tryggere måte å tjene penger på.

Ønsker du vite mer om det å kjøpe aksjer og hvordan man går fram, anbefaler vi å se på “Aksjer På Norsk” på YouTube. Her er det endel å lære for alle.

Vår aksjeportefølje og hvorfor vi har plukket disse seks aksjene i vår portefølje – finner du i denne artikkelen.

Pris/inntjening

  • Price/earnings (pris/inntjening), forkortet P/E, er et av de mest bruke målene for å vurdere prising av aksjer
  • P/E uttrykkes som oftest ved et tall som utledes ved å dele aksjekurs på resultat per aksje, eller selskapenes markedsverdi på årsresultat. Dette kan også aggregeres for en gruppe aksjer (indekser)
  • Når man snakker om P/E, er det ofte snakk om såkalt forward P/E. Man beregner altså prisen over forventet inntjening
  • Et lavt P/E-tall indikerer at noe er billig eller underpriset, mens et høyt tall indikerer det motsatte.
  • Det er imidlertid flere faktorer som kan gi «unormale» utslag, deriblant spesielt høye eller lave inntjeningsforventninger over en periode.

Aker Horizons

Alt som heter noe med Aker, eies av Kjell inge Røkke, kanskje verdens beste industrileder?

Aker Horizons drives av Kjell Inge Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke, som er administrerende direktør. Dette er en nytt selskap som skal være Akers moderselskap for den nye grønne satsningen i Aker. Aker Horizons har både Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture i sin portfolioplattform. Begge disse nye selskapene er børsnoterte og skal satse på det innlysende ut i fra navnene. Havvind og fangst av karbon.

Vi føler oss helt trygge på at Aker Horizons vil være et selskap vi får høre mye om i framtiden, når det grønne skifte har fått grobunn i det norske næringslivet. Når samfunnet er tilbake til en tilnærmet normal situasjon, vil vi se og oppleve at miljøet er viktig for stadig flere mennesker. Og at det er det grønne skiftet som er veien å gå.

Vår aksjeportefølje og hvorfor – vi kunne ha valgt TESLA og Netflix, men valgt en helnorsk portefølje.

Lave utslipp, grønn teknologi og fornybar energi er Aker Horizons viktigste punkter for framtiden. Sol og vind er satningspunktene som på sikt skal skaffe oss nok fornybar energi i hundrevis av år. Her vil Aker og Aker Horizons være en viktig aktør. Ambisjonene er å være en pådriver i dekarbonisering og miljøforbedringer gjennom eierskap i selskaper som utvikler og leverer industrielle løsninger. Kjell Inge Røkke er representert i styret.

Vaccibody

Vaccibody er et norsk børsnotert selskap som forsker på medisin og vaksiner. Selskapet har så langt jobbet i herdig med å lage en norsk Covid-19-vaksine, som foreløpig har vært vellykket på mus. Det biofarmasøytiske selskapet har en bunnsolid økonomi med gode investorer i ryggen. En av Norges beste heter, Jan Haudemann-Andersen, er blant de største aksjonærene, mangemilliardæren sitter også i styret i Vaccibody.

Vår aksjeportefølje og hvorfor

Vaccibody ble etablert i 2007 av grunder, forskningssjef og president, Agnete Fredriksen, professor Bjarne Bogen og professor Inger Sandlie. Vaccibody er Norges fremste biotekselskap, som sannsynligvis blir det første og kanskje eneste, som lykkes med å framstille en andregenerasjons Covid-19-vaksine. Men selskapet utvikler også banebrytende og målrettede DNA-vaksiner, for klinisk bruk.

1. oktober 2020 inngikk Vaccibody en lisens- og samarbeidsavtale verdt 6,7 milliarder kroner pluss prosenter av fremtidig salg (royalties) med amerikanske Genentech, som er en del av verdens største farmasøytiske konsern − Roche-gruppen. Det er den største avtalen et norsk biotekselskap har fått noen gang. Avtalen innebærer at Genentech kjøper rettighetene til å videreutvikle Vaccibodys patenterte DNA-baserte, persontilpassede kreftvaksiner. På kontraktstidspunktet ble det norske gründerselskapet verdsatt til 17,5 milliarder kroner.

TU.no

Salmon Evolution Holding ASA

Salmon Evolution Holding ASA er et fiskeoppdretts-selskap som vil satse på et meget spennende prosjekt. Nemlig oppdrett av laks på land, i Norge og i Asia. Oppskriften på suksess for det norske selskapet er å sette fiskevelferd i fokus. Og med de rette folkene på plass vil det om få år bli solgt og produsert laks i Sushiens vugge Sør-Korea. Her vil Salmon Evolution Holdning ASA kunne konkurrere ut en stor norsk konkurrent, nemlig Salmar.

Salmon Evolution Holdning ASA er i ferd med å bygge et av Europa største oppdrettsanlegg på land. Dette ligger i Indre Harøy i Hustadvika kommune og vil ha en kapasitet på 36.000 tonn.

Første slakt er beregnet å bli gjort i fjerde kvartal i 2021.

Oppdrett av fisk er ikke bare et håndverk som krever et høyt nivå av kunnskap og dyktighet. Fiskeoppdrett er høyteknologiske utfordringer på linje med forskning på vaksine. Stabile vannpfarametere er viktig for å opprettholde god helse på fisken, døgnet rundt, som gir økt vekst og kort tid til høsting.

Ved å ha mærene på land, slipper man den største utfordringen i fiskeoppdretts-industrien, nemlig lakselus. Ved å sørge for å ha adskilte soner for fisk og vann, minimerer man risikoen for sykdom. Rengjøring og desinfisering av inntaksvann skaper et infeskjonsfritt miljø.

Vår aksjeportefølje og hvorfor vi har plukket akkurat disse aksjene. Har du en aksjeportefølje, del da vel.

Nordic Unmanned

Fremtidens overvåkningsredskap er allerede godt etablert i Norge. Droner er kommet for å bli, og både Forsvaret og politiet har investert store beløp på gode droner. Dette er et unikt verktøy som jobber fra luften. Nordic Unmanned er som du forstår av navnet, ubemannede droner i en rekke størrelser og prisklasser. Nordic Unmanned har gjort gode avtaler med en rekke norske og utenlandske selskap.

Nordic Unmanned delivers tailor made RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) services. By providing extended situational awareness, we make data understandable for the end-user and their critical usage scenarios. Our experience gives us the opportunity to assist our clients in solving their challenges, and we have a proven track record with operating complex operations.

Nordic Unmanned

Dronebransjen er i rask utvikling og det kommer nye løsninger på bordet hver uke. Framtidens suksess-drone er kanskje ikke engang påbegynt produsert ennå, fordi utviklingen går så fort. Nordic Unmanned er blant de fremste operatørene av droner i Europa og gjør allerede oppdrag for en rekke maritime selskap.

Donene til Nordic Unmanned jobber med en rekke forskjellige bransjer. Overvåkning av utslipp fra oljeselskap er blant disse. Og BANE NOR har bestilt et oppdrag som går ut på å overvåke jernbanenettet i Norge. Nordic Unmanned tar også på seg småskala-oppdrag for foto og videoproduksjoner til TV-, og reklamebransjen.

MPC Container Ships

Du har sikkert sett nyhetene om det enorme frakteskipet som stenger et av verdens mest trafikkert havområde, Suez-kanalen i Egypt? Om bord er det hundrevis av containere som inneholder varer som skal til ulike destinasjoner. Blir grunnstøtingen langvarig vil prisene på containerleie øke. Da stiger MPC Container Ship-aksjene.

Men det er ikke derfor vi har aksjer i dette selskapet, det er fordi vi har tro på at verden vil gå som normalt og dermed vil frakt av varer på verdenshavene øke. Helt siden mars i fjor da verden stengte ned, har det vært rolig i denne typen bransje, men det er i ferd med å gå over og vil være normalisert når verden er fullvaksinert. Dermed stiger aksjens verdi.

REC Silikon-fabrikken i Moses Lake i Washington, USA Foto: Wikipedia.org

MPC Container Ship er også et norsk eid selskap med kontorer i Oslo. Containerfrakt er en gunstig måte å frakte varer over store områder. Selvsagt går det ikke like raskt som med fly, men du får fraktet betydelige mengder via containerfrakt.

Containerne som eies av MPS Container Ships er enten 20 fot eller 40 fot og kan frakte alle typer gods. Det være seg varer som trenger kjøling, frukt og lettbedervelige varer, eller frysecontainere som frakter frossen fisk, eksempelvis.

Vår aksjeportefølje og hvorfor det er så ulike selskap vi har valgt, er fordi vi ønsker å spre pengene våre på helt ulike bransjer. Vi har ingen aksjer som gir utbytte, ennå. Men det vil komme når vi ser om det blir noen avkastning på de aksjene vi har nå.

REC Silicon

Ringen er sluttet. Rec Silicon er vårt favoritt-selskap og kanskje den aksjen som har størst potensiale i vår portefølje. REC eies av Kjell Inge Røkke og Aker. Røkke ble valgt inn som styreformann 1. mars. Årsaken til at vi mener at REC er så spennende, er at dette selskapet er blant svært få produsenter av, silisium.

REC er verdensledende produsent innen silanbaserte silisiummaterialer med svært høy renhet. Dette produktet brukes i elbil-batterier, framtidens bil. Du vet det kanskje ikke selv ennå, men innen ett år, er det sannsynlig at også du kjører elbil. For elbil er framtiden, enten vi liker det eller ikke.

REC Silicon er blant også å finne på Oslo Børs, men har vært tilgjengelig på Euronext Growth i lang tid. Og er der én av børsens mest omsatte aksjer. Rec Silicon drives gjennom Kjell Inge Røkkes visjoner for framtiden som en av de beste industrilederne i verden. Vi føler oss trygge på at aksjen vil være betydelig mer verdt i framtiden, enn de snaue 20 kronene den koster i dag.

REC Silicon er bare i startfasen av en eventyrlig framtid som produsent av polysilisium som brukes i solindustrien og mange typer forbrukerelektronikk. Har du aldri hørt om REC Silicon, les deg opp her og bruk det du kan på aksjer, du også.

Om du har aksjer i din egen portefølje du ønsker å dele, kommenter gjerne i kommentarfeltet under.

Vargas

Pin It on Pinterest

Les også vår forrige artikkel
Lavprisgigant slår tilbake på påskevarer

Lavprisgigant slår tilbake på påskevarer og vinner ny måling. Som alltid er det ikke mye som skiller lavpriskjedene i Norge....

Lukk